Άρδας

Photo Gallery

 

Ο Άρδας είναι ο βορειότερος ποταμός της Ελλάδας ο οποίος κινείται στο μεγαλύτερο μέρος του στη γειτονική Βουλγαρία παράλληλα με τα σύνορα. Ο Άρδας (στα βουλγαρικά Άρντα) γεννιέται στα βουνά της Δυτικής Ροδόπης από τη μεριά της Βουλγαρίας, κοντά στα ανατολικά του νομού Δράμας. Οι πηγές του ποταμού βρίσκονται στα γειτονική πλευρά των βουνών της Κούλας, απ’ όπου πολλοί παραπόταμοι κατεβαίνουν προς τα βόρεια. Η κατεύθυνση του είναι από τα δυτικά προς τα ανατολικά και κινείται κοντά στα σύνορα σε μια απόσταση από 20 μέχρι 45 χλμ. από αυτά. Στην Ελλάδα εισέρχεται στα βόρεια του νομού Έβρου κοντά στο χωριό Μηλέα και «κόβει» κάθετα το νομό μέχρι να εκβάλλει στον ποταμό Έβρο κοντά στις Καστανιές και στα σύνορα με τη Τουρκία. Το συνολικό μήκος του Άρδα φτάνει περίπου τα 260 χλμ. από τα οποία τα 220 βρίσκονται στο έδαφος της Βουλγαρίας και τα 40 στο έδαφος της Ελλάδας. Πάνω στο ποταμό έχουν κατασκευαστεί τρία φράγματα, ένα στην Ελλάδα και τρία μεγάλα στη Βουλγαρία, τα οποία συγκεντρώνουν τα νερά του για αρδευτικούς σκοπούς. Γύρω από τον Άρδα στην περιοχή του Έβρου απλώνονται πολλά μικρά και όμορφα πεδινά χωριά, όπως η Μηλέα, το Θεραπειό, ο Κυπρίνος, τα Κόμαρα, το Φυλάκιο, η Ελαία, ο Κέραμος, ο Άρζος, τα Ρίζια, ο Καναδάς και οι Καστανιές. Ο Άρδας συνδέεται με τον αρχαίο ποταμό Αρπησσό. Στα λίγα χιλιόμετρα που κινείται στην Ελλάδα ο μεγάλος ποταμός δημιουργεί πολλούς όμορφους βιοτόπους στους οποίους πρωταγωνιστούν οι πολλές αμμώδεις νησίδες με βλάστηση και ένα από τα πιο πλούσια και εντυπωσιακά παραποτάμια δάση της χώρας μας.

Γύρω από τις όχθες απλώνονται πυκνά δάση από σκλήθρα, ιτιές, λεύκες, γαύρους, φτελιές, πλατάνια, σφενδάμια, αλμυρίκια, φραξούς, ρουπακοβελανιδιές αλλά και καλαμιώνες, βούρλα και ψαθιά. Μετά τα δάση του ποταμού απλώνονται και από τις δύο πλευρές μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών. Στην περιοχή απαντώνται διάφορα ενδιαφέροντα είδη φυτών από τα οποία ξεχωρίζουν η αγριομέντα Mentha pulegium, η Euphrasia stricta, το αγριογαρύφαλλο Dianthus giganteus, η ευφόρβια Euphorbia amygdaloides, το Heracleum sphondylium, η Ajuga chamaepitys, ο Convolvulus holosericeus και το Polygonum arenarium.

Ο Άρδας είναι ένας από τους πιο πλούσιος βιοτόπους από τη πλευρά της ορνιθοπανίδας. Τα δάση του ποταμού προσφέρουν την απαραίτητη κάλυψη και την δυνατότητα φωλεοποίησης για δεκάδες είδη. Από τα αρπακτικά εδώ ζούνε στικταετοί, βασιλαετοί, γερακίνες, καλαμόκιρκοι, χειμωνόκιρκοι, λιβαδόκιρκοι, τσίφτες, ξεφτέρια, σπάνια σαΐνια και διπλοσάινα, δεντρογέρακα, νανογέρακα και κιρκινέζια που κυνηγάνε στα γύρω χωράφια. Κοντά στις όχθες απαντώνται σπάνοι μαύροι πελαργοί, αλλά και πολλοί λευκοί πελαργοί. Στη κοίτη του ποταμού ζούνε σταχτοτσικνιάδες, πορφυροτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες, μικροτσικνιάδες, νυχτοκόρακες, αγρυροτσικνιάδες, λευκοτσικνιάδες, κορμοράνοι, μαχητές, λασπότριγγες, κοκκινοσκέληδες, δασότριγγες, ποταμοσφυριχτές, φαλαρίδες, μπεκατσίνια, μικροπουλάδες, νεροκοτσέλες, νανοβουτηχτάρια και σπάνιες καλημάνες. Από τα μικρότερα είδη που ζούνε κοντά σε ποτάμια συναντάει κανείς πολλές ποταμίδες (καλαμοποταμίδες, βαλτοποταμίδες, τσιχλοποταμίδες, σχοινοποταμίδες, ψαθοποταμίδες), αλκυόνες, νεροκελάδες, κούκους, διάφορες στριτσίδες, αηδόνια, σουσουράδες, κ.ά. Από τα πουλιά των αγρών και των χωραφιών, εδώ ζούνε σταρήθρες, λιβαδοκελάδες, σταχτάρες, ωχροσταχτάρες, σταβλοχελίδονα, μικρογαλιάντρες, σκαρθάκια, χαλκοκουρούνες, μελισσοφάγοι, χαβαρόνια, κάργιες, αμπελουργοί, καλαμοτσίχλονα, αετομάχοι, συκοφάγοι, οχθοχελίδονα, τριγώνια, τσίχλες, κ.ά.

Η ερπετοπανίδα είναι εξίσου πλούσια. Από τα αμφίβια συναντάει κανείς κοινούς τρίτωνες, κοινούς φρύνους, πρασινόφρυνους, σπάνιες κοκκινομπομπίνες, δεντροβάτραχους, λεβαντοβάτραχους, λιμνοβάτραχους, σβελτοβάτραχους, γραικοβάτραχους και πηλοβάτες. Από τις χελώνες απαντώνται βαλτοχελώνες, ποταμοχελώνες, γραικοχελώνες και μεσογειακές χελώνες, ενώ οι σαύρες αντιπροσωπεύονται από κονάκια, πρασινόσαυρες, τρανόσαυρες, τοιχόσαυρες, γουστέρες του Ταύρου, τυφλίτες, σπάνιες ποντιακές σαύρες και οφίσοπες. Από τα φίδια στη περιοχή ζούνε τυφλίτες, εφιοί, θρακικοί λαφιάτες, σαπίτες, νερόφιδα, λιμνόφιδα, σαΐτες, αγιόφιδα, σπιτόφιδα και μεγαλόπρεπες οθωμανικές οχιές. Από τα θηλαστικά κυρίαρχο είδος είναι η βίδρα, ενώ στα εγκαταλειμμένα χωράφια κάνουν τις φωλιές τους οι σπάνιοι λαγόγυροι. Άλλα είδη είναι οι αλεπούδες, οι ασβοί, οι νυφίτσες, τα κουνάβια και πολλά τρωκτικά. Συχνά τον Άρδα επισκέπτονται τσακάλια από τον Έβρο.

Η ιχθυοπανίδα του ποταμού είναι σχεδόν παρόμοια με αυτή του Έβρου και περιλαμβάνει 20 είδη. Από αυτά αυτόχθονα είδη είναι το ευρωπαϊκό σίρκο (Alburnus alburnus), η θρακική μπριάνα (Barbus cyclolepis), ο σύρτης (Chondrostoma vardarense), η θρακοβελονίτσα (Cobitis strumicae), το γριβάδι (Cyprinus carpio), η τούρνα (Esox lucius), ο βουλγαροκωβιός (Gobio bulgaricus), το περκί (Perca fluviatilis), η μουρμουρίτσα (Rhodeus amarus), το τσιρώνι (Rutilus rutilus), η χρυσοβελονίτσα (Sabanejewia balcanica), η κοκκινοφτέρα (Scardinius eryphthophalmus), ο σπάνιος ρινογωβιός (Proterorhinus semillunaris), το τσαϊλάκι (Petroleuciscus borysthenicus), το εντυπωσιακό ποταμολαύρακο (Sander lucioperca), ο θρακικός ποταμοκέφαλος (Squalius οrpheus) και η μαλαμίδα (Vimba melanops). Αλλόχθονα είδη του Άγρα είναι το ασπρογρίβαδο (Aspius aspius), η πεταλούδα (Carassius gibelio), το ηλιόψαρο (Lepomis gibbosus) και η ψευδορασμπόρα (Pseudorasbora parva).

 

Πως θα πάτε

Καλύτερη αφετηρία για να απολαύσετε τις βόλτες στον Άρδα είναι οι Καστανιές, κοντά στις εκβολές, όπου κάθε καλοκαίρι γίνεται και το διάσημο φεστιβάλ Άρδα. Οι Καστανιές Έβρου απέχουν 132 χλμ. από την Αλεξανδρούπολη, 424 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 923 χλμ. από την Αθήνα. Στις βόλτες σας στους χωαμτόδρομους γύρω από το ποτάμι να έχετε το νου σας στα τσοπανόσκυλα.
 
 

Εμφάνιση στο χάρτη

πατήστε για να δείτε το σημείο στο χάρτη
(Latitude: 41.62431531641941, Longitude:26.4148147630101)
 
 

Social Networks

 

Διαβάστε επίσης

Αλφειός

Ο μεγαλύτερος ποταμός της Πελοποννήσου, ο αγαπημένος ποταμός του Δία, ο πλουτοδότης Αλφειός με τους υπέροχους μύθους που τον συντροφεύουν από την αρχαιότητα, είναι ακόμα και στις μέρες μας η πηγή της ζωής για την άγρια φύση του Μωριά.

Πάμισος Μεσσηνίας

Ο ιστορικός Πάμισος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Μεσσηνίας και παρά τις πολλές επεμβάσεις στην κοίτη του και την γενικότερη κακοδιαχείριση, καταφέρνει ακόμα να αποτελεί πηγή ζωής και καταφύγιο για πολλά είδη της πανίδας.

Ενιπέας Θεσσαλίας

Ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Ελλάδας που τα νερά του δίνουν ζωή στη μέση του μεγάλου Θεσσαλικόυ κάμπου.

Κράθις

Ένα από τα πιο όμορφα, μικρά ποτάμια της Πελοποννήσου που χαρακτηρίζεται από ένα σωρό μύθους και ιστορικά γεγονότα.

 
 


 Επιλεγμένο βίντεο

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο.