• Βροχοπουλαίοι και Αργυροπουλαίοι

    Βροχοπουλαίοι και Αργυροπουλαίοι

    Από τα τέλη του φθινοπώρου και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, οι παράκτιοι, κυρίως, υγρότοποι της χώρας μας προσελκύουν δύο είδη παρυδάτιων πουλιών που δύσκολα κάποιος μή ειδικός μπορεί να διακρίνει τις διαφορές τους. Τα βροχοπούλια (Pluvialis apricaria) και τα αργυροπούλια (Pluvialis squatarola) επισκέπτονται τη χώρα μας σε μικρές ομάδες ή πιο μοναχικά και η συνύπαρξη τους δεν είναι συχνή, καθώς εμφανίζονται σε σχετικά διαφορετικές εποχές. Οι διαφορές τους είναι πιο εύκολες να διαπιστωθούν όταν εμφανίζονται μαζί. Στα αριστερά της φωτογραφίας βρίσκεται το ελαφρώς μικρότερο βροχοπούλι με το χρυσό χρώμα, το μικρό ράμφος και τις στενές φτερούγες και δεξιά βρίσκεται το μεγαλύτερο αργυροπούλι με τα γκρίζα χρώματα, το βαρύ ράμφος και τις μεγάλες φτερούγες. Πέρα από τις μορφολογικές διαφορές τα δύο είδη παρουσιάζουν και διαφορές στην συμπεριφορά. Το βροχοπούλι είναι πιο καχύποπτο και προτιμάει αγρούς και λασπότοπους, ενώ το αργυροπούλι είναι πιο άφοβο και απαντάται αποκλειστικά σε ρηχές λιμνοθάλασσες και ακτές.

    Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+
 


 Επιλεγμένο βίντεο

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο.