Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www. naturagraeca.com) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους χρήσης μας οφείλει να αποδυνδεθεί και να μην κάνει χρήση τους. Η επίσκεψη και/ή χρήση της τοποθεσίας μας, naturagraeca.com από τον χρήστη (αναπαράγοντας, για παράδειγμα, κάποιες πληροφορίες) συνεπάγεται άμεσα ότι ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συμφωνεί με τους όρους χρήσης, που ισχύουν σχετικά με το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των κειμένων, των φωτογραφιών, των εικονογραφίσεων, των αρχείων και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και συνεπώς με την χρήση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκαταθεσή του. Η naturagraeca.com δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προυποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προυποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου. 
 
Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, εικονογραφίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων όπως και τα λογότυπα και η επωνυμία αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του naturagraeca.com η προστασία των οποίων κατοχυρώνεται και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, όπως έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συμπεριλαμβάνονται στον naturagraeca.com και έχουν τεθεί καλόπιστα, αποκλειστικά, για λόγους ενημέρωσης, κατόπιν σχετικής συμφωνίας. Ευνόητο είναι ότι, εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους, θα αφαιρεθούν άμεσα. Απαγορεύεται η διαγραφή ή η με οποιοδήποτε τρόπο τροποποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στις πληροφορίες που περιλαμβανονται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του φωτογραφικού υλικού. 
 
Άδεια Χρήσης

Δεν μπορεί να χρησιμοποιήθεί από τον χρήσητη το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, παρά μόνο με τον τρόπο που καθορίζει το παρόν. Η παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να συνιστά παραβίαση (ή παραβιάσεις) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών τους, και μπορεί να ζητηθεί να ληφθούν νομικά μέτρα για την προστασία αυτών των δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, διανομή, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του naturagraeca.com και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται και αναφέρεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προιόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησία και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο. Κατ’ εξαίρεσην επιτρέπεται μόνο η προβολή και εκτύπωση του Περιεχομένου, καθώς και η διανομή των εγγράφων που προκύπτουν επ' αυτού, υπό την αυστηρά προϋπόθεση ότι αυτού του είδους τα έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους πληροφόρησης και μη εμπορικής προσωπικής χρήσης ενώ θα πρέπει να γίνεται αναφορά στον Παρόντα τόπο, κάθε φορά που χρησιμοποιούνται αυτά τα έγγραφα. 
Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα, η μετάφραση, η τροποποίηση ή η παραγωγή έργου από το υλικό, στο σύνολο ή και μέρος αυτού. Απαγορεύεται επίσης ο δανεισμός, η κοινοποίηση, η έκδοση, η πώληση, η εκχώρηση, η εκμίσθωση, η παροχή υπό-άδειας χρήσης, η εμπορία ή η μεταφορά του υλικού ή μέρους αυτού ή η χρήση του.

Οι επισκέπτες / χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www. naturagraeca.com) δεσμεύονται και με την χρήση τεκμαιρεται ότι συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφυλακτα ότι  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: 
Να δυσφημείτε, προσβάλετε, παρενοχλείτε, καταδιώκετε, απειλείτε ή με άλλο τρόπο παραβιάζετε τα νόμιμα δικαιώματα (όπως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στη δημοσιότητα) των άλλων.
Να μεταφορτώνετε, δημοσιεύετε, αποστέλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταβιβάζετε ή με άλλον τρόπο καθιστάτε διαθέσιμο ακατάλληλο, δυσφημιστικό, παράνομο, άσεμνο ή μη νόμιμο περιεχόμενο.
Να μεταφορτώνετε, δημοσιεύετε, αποστέλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταβιβάζετε ή με άλλον τρόπο καθιστάτε διαθέσιμο περιεχόμενο που παραβιάζει πατέντα, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους, εκτός και να είστε ο κάτοχος των Δικαιωμάτων ή έχετε την άδεια του κατόχου για τη δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου.
Να μεταφορτώνετε, δημοσιεύετε, αποστέλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταβιβάζετε ή με άλλον τρόπο καθιστάτε διαθέσιμα μηνύματα που προωθούν πυραμιδικά σχήματα, γράμματα αλυσίδας ή ενοχλητικά εμπορικά μηνύματα ή διαφημίσεις, ή οτιδήποτε άλλο απαγορεύεται από τον νόμο, τους παρόντες Όρους Υπηρεσίας ή άλλες σχετικές πολιτικές ή οδηγίες.
Να κάνετε λήψη οποιουδήποτε αρχείου που έχει δημοσιευθεί από κάποιον άλλον που γνωρίζετε, ή λογικά θα πρέπει να γνωρίζετε, που δεν μπορεί να διανεμηθεί νόμιμα κατά τέτοιον τρόπο.
Να υποδύεστε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ούτε θα νοθεύετε ή διαγράφετε χαρακτηριστικά συντακτών, νομικές ή άλλες ειδοποιήσεις ή τις ονομασίες κατόχου ή τις ετικέτες προέλευσης του λογισμικού ή άλλου υλικού.
Να εμποδίζετε ή δυσχεραίνετε κάποιον άλλο χρήστη από τη χρήση και την απόλαυση των υπηρεσιών της www. naturagraeca.com.
Να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες www. naturagraeca.com για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
Να διαγράφετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής κατοχής που περιέχονται στις υπηρεσίες της Google.
Να παρεμποδίζετε ούτε θα διακόπτετε τη λειτουργία των υπηρεσιών της www. naturagraeca.com ή των διακομιστών ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της www. naturagraeca.com, ούτε θα παραβλέπετε τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες, τις πολιτικές ή τους κανονισμούς των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της www. naturagraeca.com.
Να χρησιμοποιείτε καμία εφαρμογή ρομπότ, αράχνη, αναζήτησης/ανάκτησης ιστότοπου ή άλλη συσκευή για την ανάκτηση ή την ευρετηρίαση μέρους των υπηρεσιών της Google ή για τη συλλογή πληροφοριών για χρήστες για οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
Να υποβάλετε περιεχόμενο που ψευδώς δηλώνει ή υποδηλώνει ότι η www. naturagraeca.com το χορηγεί ή το προσυπογράφει.
Να δημιουργείτε λογαριασμούς χρηστών μέσω αυτόματων μέσων ή χρησιμοποιώντας ψευδείς προφάσεις.
Να προωθείτε ή παρέχετε εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή θα προωθείτε τη φυσική βία ή βλάβη κατά ομάδων ή ατόμων.
Να μεταβιβάζετε ιούς, εφαρμογές worms, Δούρειους ίππους, ελαττωματικά στοιχεία ή άλλα στοιχεία επιβλαβούς φύσης. 
 
Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης Διαδικτύου
Ο naturagraeca.com καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε κάθε περίπτωση η τοποθεσία (συμπερλαβμανομένου όλου του περιεχόμένου και των λειτουργιών που διατίθενται ή και στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση, μέσω της τοποθεσίας) παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται» και δεν παρέχεται καμία περιγραφή ή εγγύηση οποιασδήποτε φύσεως σχετικά με την ακρίβεια, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό  ή τη μη παραβιαση οποιουδηποτε μερους του περιεχομενου που δημοσιευεται στην τοποθεσια ή που διατιθεται μεσω της τοποθεσιας, καθως και οτι ο διακομιστης, ο οποιος παρεχει την τοποθεσια δεν περιεχει ιους ή αλλα στοιχεια που μπορει να προσβαλλουν, να βλαψουν ή να προξενησουν ζημια στο περιβαλλον του υπολογιστη του χρήστη / επισκέπτη καττά την επίσκεψη της τοποθεσίας και ότι οι λειτουργία του ιστοτόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη, από την χρήση του ιστοτόπου. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης, δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση τυχόν ζημίας ηθικής ή υλικής (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 
 
Αποκλεισμός Προτροπών - Συμβουλών
Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες περιεχομένου του naturagraeca.com δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να ενεργήσουν με τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης μας.
 
 
Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)
Ο naturagraeca.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπουμε μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Οι παραπάνω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του naturagraeca.com, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
 
 
Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες
Ο naturagraeca.com δίνει στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν στο δικτυακό τόπο δικό τους περιεχόμενο. Δικαιούμαστε ωστόσο να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζουμε τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εμπρηστικού, εκβιαστικού, πορνογραφικού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου ή εγείρει νομική ευθύνη. Σε περίπτωση που περιεχόμενο, όπως το παραπάνω, υποπέσει στην αντίληψή μας δικαιούμαστε να το αφαιρέσουμε χωρίς ειδοποίηση.
Οι χρήστες μας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να ελέγχουμε και να εγκρίνουμε το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στον ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε ή να αρνούμαστε τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα προσώπων.
Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται πως έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει περιεχόμενο στον ιστότοπο, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Κάθε χρήστης απαλλάσσει τον naturagraeca.com από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβής και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιτίας της δημοσίευσης του περιεχομένου που έχει υποβάλει. Επίσης, κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του. 
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν μέσω του naturagraeca.com καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση ο naturagraeca.com ή οι συνεργάτες του και οι σχετιζόμενες με αυτόν εταιρείες και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του ιστοτόπου. Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρεμβεί στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
 
Δικαιώματα Xρήσης του Περιεχομένου
Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους, παραχωρώντας παράλληλα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του naturagraeca.com, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του ιστοτόπου. 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.


 
 

Social Networks

 
 

 

Επιλεγμένο βίντεο

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο.