Το κείμενο που ακολουθεί αποτυπώνει τις αρχές συλλογής και διατήρησης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών/μελών από τον ιστότοπο naturagraeca.com κατά την διάρκεια της επίσκεψης και χρήσης των σελίδων και των υπηρεσιών του. Οι παρακάτω όροι και εγγυήσεις αφορούν αποκλειστικά το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου.
 
 
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Κατά την εγγραφή του στο naturagraeca.com, ζητούνται από τον χρήστη διάφορες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Πόλη, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.ά. Προσωπικά στοιχεία μπορούν επίσης να ζητηθούν, όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν διάφορες υπηρεσίες του naturagraeca.com, όπως τον Διαγωνισμό φωτογραφίας, τις Καμπάνιες συλλογής υπογραφών, κ.ά. Τα προσωπικά δεδομένα που μας διατίθενται υπόκεινται σε απόλυτη προστασία από το natutagraeca.com, καθώς ο ιστότοπος ακολουθεί απόλυτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Είναι απόρρητα, δεν δημοσιεύονται και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.
Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των όρων και των υποχρεώσεων που παρέχει ο ιστότοπος naturagraeca.com και για την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών. Κατ’ εξαίρεση το naturagraeca.com μπορεί να γνωστοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση του κάθε χρήστη ή εάν κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή άλλη κρατική αρχή.
 
 
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Ο naturagraeca.com δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαγράψουν, να διορθώσουν ή να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, οποτεδήποτε θέλουν οι ίδιοι, μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας.
 
 
Cookies
Ο naturagraeca.com χρησιμοποιεί μικρά αρχεία txt (cookies) για την καλύτερη λειτουργία του. Τα cookies αποστέλλονται στον υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον κάτι τέτοιο έχει επιλεγεί από τον ίδιο. Αυτά τα αρχεία δεν χρησιμοποιούνται για την καταγραφή δεδομένων του χρήστη και δεν λαμβάνουν υπόψη οποιοδήποτε αρχείο του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση των χρηστών στις προσωπικές τους υπηρεσίες μέσω του login, για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας, για την διενέργεια ερευνών ώστε να βελτιώνεται η χρήση του naturagraeca.com και για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου. Ο χρήστης διατηρεί την δυνατότητα να μην επιτρέπει τη χρήση των cookies. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες του naturagraeca.com.
 
 
Διαφήμιση
Οι χρήστες που επιθυμούν να διαφημιστούν στο naturagraeca.com μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ιστότοπο μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Ο naturagraeca.com δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι του κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες.
 
 
Χρήσιμες συνδέσεις
Οι Χρήσιμες συνδέσεις που περιλαμβάνονται στον naturagraeca.com προς άλλους δικτυακούς τόπους, ελέγχονται από τους ιδιοκτήτες τους. Ο naturagraeca.com δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι παραπάνω φορείς.
 
 
Δίκαιο 
Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του naturagraeca.com υπόκειται στις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει διαμορφωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση από την παραπάνω αρχή θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Ο naturagraeca.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παρόντος, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των χρηστών.
 
Η χρήση των υπηρεσιών του naturagraeca.com προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

 
 

Social Networks

 
 

 

Επιλεγμένο βίντεο

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο.